တီလားပီးယားသားဖောက်ခြင်းနှင့်မွေးမြူခြင်း

Continue Reading

ပင်လယ်ရေမှော်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း

Continue Reading

ကဏန်းပျော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း

Continue Reading

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေသောငါးမွေးမြူရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အဆင့်များကို ပြည့်မီရေးနှင့် အစားအစာလုံခြုံစွာတင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်တို့အတွက် ပုစွန်မွေးမြူရေးရှေ့ပြေးစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

မွေးမြူရေးထွက်ကုန်များ အီးယူနှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်သို့ အဆင့်အတန်းမီစွာ တင်ပို့နိုင် ရေးအတွက်ကောင်းမွန်သောမွေးမြူရေးကျင့်စဉ်(GAqP)စနစ်များအကောင်အထည်ဖော်ရေးတို့ကို
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ငါး/ပုစွန်မွေးမြူရေးကန်များတွင် GAqP နည်းစနစ်နှင့်အညီ စဉ်ဆက် မပြတ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် GAqP Extension  Teamဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ကောင်းမွန်သော မွေးမြူ ရေးကျင့်စဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့်ပညာပေးသင်တန်းများကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီး တို့တွင် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၃၀)ရက်နေ့အထိ သင်တန်း(၅)ကြိမ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသားဦးရေ (၁၈၃) ဦး အား လည်းကောင်း၊ ဟောပြောပွဲ(၇)ကြိမ်၊ ဦးရေ(၈၄၀)ဦးအားလည်းကောင်း ဟောပြောပို့ချခဲ့ပါသည်။

Continue Reading

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေသော ငါးမွေးမြူရေးစီမခန့်ခွဲမှုအတွက် ပညာပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ငါးနဲ့ရေသယံဇာတများထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံပြီး နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့် အလမ်းများပိုမိုရရှိရေး၊ ကျေးလက်လူမှု့စီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးပြီးဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး၊ ငါးလုပ်ငန်းဆိုင် ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ ပညာပေးလုပ်ငန်းများနဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

Continue Reading

  • 1
  • 2

မျှော်မှန်းချက်

ငါးလုပ်ငန်း ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေပြီး ငါးရိက္ခာဖူလုံစေရန်၊ ငါးလုပ်ငန်း ကို အခြေခံ၍ ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား ဘဝမြင့်မားလာစေရန်နှင့် နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

မူဝါဒ

 ငါးသယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ငါးရိက္ခာဖူလုံစေရန်၊ အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

+49 555 000 000
hello@gmail.com
support@gmail.com