နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

စဉ်

စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ

လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းများ

၁။

ဧရာဝတီလင်းပိုင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်​စောင့်ရှောက်ရေးဧရိယာ အုပ်ချုပ်မှု အစီအစဉ် စီမံချက်

Ayeyarwady Dolphin Research and Protected Area Management Plan (WCS)

၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၇ ထိ

၂။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျေးလက်ဒေသ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ရေနေသတ္တဝါမွေးမြူရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ရေး စီမံကိန်းအဆင့်(၂)

Small Scale Aquaculture Extension promotion of Livelihood of rural communities Project in Central Dry Zone (SAEP in CDZ)

၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၉ ထိ

၃။

အာဆီယံနိုင်ငံများရှိ ငါး/ပုစွန်ရေထွက်ပစ္စည်းများတွင် ဇီဝဆိုင်ရာအဆိပ်များပါဝင်မှုကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း စီမံကိန်း

JTF VI Chemical and Drug Residues in Fish Products in SEA Biotoxins Monitoring in ASEAN (SEAFDEC) ၂၀၁၃ မှ ၂၀၁၇ ထိ

၄။

ကုန်းတွင်းပိုင်း ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးစီမံကိန်း

Project for Inland Fish Farming Technology (KOICA) ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၇ ထိ

၅။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေချို/ရေငန် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ပူးပေါင်းထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်

Collaborative Program to Support the Conservation of Marine and Freshwater Biodiversity in Myanmar (FFI) ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၉ ထိ

၆။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစားငါးလုပ်ငန်းနှင့်ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးတွင် ဥရောပစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် အကောင်းဆုံးမြေထဲပင်လယ်အလေ့အကျင့်များကို ဖြန့်ဝေပြန့်ပွားရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့

Small-Scale Fisheries and Aquaculture in Myanmar : Institution Support for Dissemination of European Regulation and Best Mediterranean Practices (MyanMed - Itlay) ၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၇ ထိ

၇။

World Fish MOU အရ “မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် အပူပိုင်းဇုံဒေသတို့တွင် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိစေရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ငါးလုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်မှု” စီမံကိန်း

Promotion Sustainable growth Aquaculture in Myanmar to Improve Food Security and Income for Communities in Ayeyarwady  Delta and Central Dry Zone  

(MYculture) ၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၈ ထိ

၈။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုံခြုံမှုရှိစွာဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အဏ္ဏဝါရေပြင်နှင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ်များအား အသုံးချခြင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်းသဘောတူညီချက်

(Wcs-LoA) ၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၉ ထိ

Continue Reading

ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုသေသနဌာနခွဲ

ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုသေသနဌာနခွဲ

မျှော်မှန်းချက်

ငါးလုပ်ငန်း ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေပြီး ငါးရိက္ခာဖူလုံစေရန်၊ ငါးလုပ်ငန်း ကို အခြေခံ၍ ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား ဘဝမြင့်မားလာစေရန်နှင့် နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

မူဝါဒ

 ငါးသယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ငါးရိက္ခာဖူလုံစေရန်၊ အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

+49 555 000 000
hello@gmail.com
support@gmail.com